(گروه تولیدی آفاق مشرق زمین همگام با تولید و توزیع تجهیزات آبیاری تحت فشار ، اقدام به ارائه انواع  نهاده های کشاورزی  با نام   (اگری پاور)  نموده است .****************  محصول جدید گروه تولیدی آفاق مشرق زمین (تولید انواع شیرآلات مخصوص آبیاری قطره ای     <

تقویم کاری در باغات

 

تقویم کاری در باغات مرکبات

معمولاً در هر ماه از سال کارهای روتین و از پیش تعیین شده ای وجود دارد که باید در باغات مرکبات انجام داد . ما در این سابت سعی خواهیم کرد تا یک یادآوری برای باغداران محترم انجام دهیم .

 فروردین :

 1-  اولین قسط ازت را براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود را در سایه اندازسرک پاشیده بنحوی زیر خاک گردد . سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر  ، پتاس و میکروالمنتها به شیوه چالکود .به نحوی که در همین سایت آمده است مصرف شود .
 2- برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی مبارزه نمود .
3-  مبارزه با حلزون ادامه یابد .
4- برای جوان نمودن باغ بهر دلیلی اگر درختی از بین رفته باشد انرا درآورده و بجای ان نهال جدید غرس گردد .
5-  وسایل ابیاری اماده سازی شود .
6- تنه درختان با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.

اردیبهشت :
1- در بعضی از نقاط کمبود رطوبت در خاک باعث افت محصول خواهد شد . برای اینکار لازم است رطوبت خاک معاینه یا اندازه گیری شود . در صورت نیاز ابیاری شروع شوند .
2-   با توجه به آگاهی از اعلان مبارزه با افت از سوی جهادکشاورزی سمپاشی شروع خواهد شد . ( شته و غیره )
3-  مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه میابد .
4-   بهر دلیلی تغییر واریته در باغ لازم باشد انجام میشود .
5-   در صورت نیاز به هرمون میتوان استفاده نمود .
6-   چنانچه کود سبزی نظیر باقلا و غیره در باغ کاشته شده باشد بعنوان کود سبز زیر خاک شوند
7-   با گرم شدن هوا استفاده از بردو  یک درصدادامه می یابد .

خرداد :
1-    در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود .
2-   یک قسمت دیگر از ازت توصیه شده توسط آزمایشگاه خاکشناسی را مصرف کنید .
3-  براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی محلولپاشی کودهای میکرو نظیر fe – zn – mn – cu   و کود منیزیم به نسبتی که توصیه شده محلولپاشی شوند .
4-   مبارزه با افات در صورت نیاز ادامه یابد
5-   مبارزه شیمیائی با علفهای هرز انجام شود .
6-   با گرم شدن هوا تمیز نمودن سمغ از درخت اقدام نمود .
7-   چنانچه تنه درختان در مجاورت نور مستقیم خورشید باشد انرا با اب اهک اغشته و یا با کاغذ بپوشانید .
8-  چنانچه ساقه یا تنه مرکبات در اثر نرسیدن نور جلبک گرفته باشد با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
9-   چنانچه کود سبزی در فواصل درختان کاشته باشند تا پایان این ماه حتما با خاک مخلوط شود.
10- در این ماه شاخه خشک هرس خواهند شد .
11- مبارزه با بیماری الترناریا در روی درختان تانجلا انجام گیرد .

تیر ماه :
 1-    نمونه برداری برگ برای آزمایش و تعیین کمبود مواد غذایی انجام میشود .
2-   ابیاری ادامه دارد .
3-  مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد .
4-   مصرف کود ازته ادامه می یابد . ( براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی )
5-   مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد .
6-   مبارزه با افات ادامه می یابد .
7-   تمیز نمودن سمغ ادامه می یابد .
8-  برای جلوگیری از نور خورشید مالیدن اب اهک و یا پوشاندن با کاغذ ادامه می یابد .
9-   برای مبارزه با جلبکهای روی شاخه و یا تنه درختان با محلول یک درصد بردو ادامه می یابد
10- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت .
11- مبارزه با بیماری الترناریا در درختان تانجلا ادامه یابد .
 
مرداد:
1-    نمونه برداری برگ برای ارسال به آزمایشگاه خاکشناسی و تعیین کمبود مواد غذایی و توصیه کودی ادامه می یابد .
2-   ابیاری ادامه می یابد .
3-  مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد .
4-   مبارزه با افت ادامه می یابد .
5-   برای محافظت از نور خورشید مالیدن اب اهک به ساقه درختان ادامه می یابد .
6-   هرز شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت .
7-   معاینه میوه های ریخته شده زیر درختان را برای مطمئن شدن از بیماری کنترل خواهند شد .
8-  در صورت وجود بیماری الترنیا مبارزه صورت خواهد گرفت .
9-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .

شهریور ماه :
1-     نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسی برای توصیه کودی سال اتی و یا برای محلولپاشی .
2-   ابیاری ادامه خواهد یافت .
3-  برای جلوگیری از ضرر افتاب با استفاده از اهک یا کاغذ پوشش  میدهیم .
4-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه ها با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
5-   شاخه های خشک هرس خواهند شد .
6-   در صورت وجود بیماری الترناریا با ان مبارزه خواهد شد .

مهر :
7-   نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات جهت تعیین کودهای مورد نیاز به آزمایشگاه خاکشناسی .
8-  مبارزه با افات ادامه می یابد .
9-    با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت .
10- در صورت بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .

آبان:
 1-     با افات مبارزه خواهد شد .
2-   برای بیماری ویروسی معاینات لازم بعمل خواهد امد .
3-  برای تاخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها هورمون مصرف میشود .
4-   در صورت بارندگیهای مستمر برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی قهوه ای ناشی از بارندگیهای مستمر و موثر با استفاده از محلول یک درصد بردو از ارتفاع 1 تا 5/1 متری از سطح زمین شاخه های محلولپاشی مینماییم .
5-   تدابیر لازم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ میگردد .
6-   مواظبتهای لازم به شناسائی بیماری الترناریا و مبارزه با ان .

آذر ماه :
 1-    نمونه برداری از خاک و تعیین حاصلخیزی خاک و توصیه کودی انجام خواهد شد .
2-   تدارکات لازم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد .
3-  برای محافظت از بیماریهای سرخشکیدگی و پوسیدگی قهوه ای میوه با محلول بردو مبارزه خواهد شد .
4-   میوه هائیکه ریزش کرده و زیر درختان می ریزد بنحوی جمع اوری در جای مخصوص از بین برود .
5-   مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت .
6-   در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
7-    ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از انها .

دیماه :
 1-    نمونه برداری خاک از باغ برای آزمایش و تعیین مواد غذایی و کمبود انها برای توصیه کودی .
2-   درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم .
3-  برای سمپاشی زمستانی امادگی داشته باشیم .
4-   پرتقالهای ریخته شده را بخارج از باغ حمل و از بین برده شود.
5-   مبارزه موثر با جونده دیگر ادامه یابد .
6-   شناسائی و از بین بردن سمغهای موجود در شاخه اصلی .

بهمن ماه :
 1-    ادامه نمونه برداری از خاک باغ جهت تعیین نیاز غذائی و توصیه کودی .
2-   شناسائی برای تعیین بیماری و سرخشکیدگی سرشاخه ها و مبارزه با انها .
3-  شناسائی با افات زمستانه و مبارزه با ان .
4-   مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود .
5-   جمع  اوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی .

 اسفند ماه :
 1-    در صورت لزوم تهیه نمونه خاک برای آزمون خاک و توصیه کودی .
2-   ادامه مصرف کودهای شیمیایی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود و مصرف سرک کودهای ازته در سایه انداز درخت .
3-  مبارزه با حلزون
4-   در صورت لزوم هرس باغ انجام شود . باید توجه داشت درختانی که دچار سرما شده اند هرس نشوند و منتظر باشیم اینگونه درختان  و یا شاخه های میزان خشکیدگی انها معلوم شود .
5-   بعد از هرس با استفاده از داروهای مناسب بر علیه بیماری سرخشکیدگی مبارزه میشود .
منبع :http://asiasanat.ir
بازدید : 2633 27 تير 1392 ساعت 11:41 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
محصولات تولیدی جدید

واشر مشکی 16 و 18 م.م

دریپر روی خط 4 یا 8 لیتری

شیر انشعاب تیپ * 16 م.م

دریپر طرح سه راهی 8 نازله

شیر انشعاب 16 * 16 م.م

شیر انشعاب تیپ واشر خور 18 م.م

شیر انشعاب 16 * 20 م.م

دریپر بهاره

واشر سفید 16 و 18 م.م

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 823016
  • بازدید امروز : 487
  • بازدید دیروز : 819
  • بازدید این ماه : 22026
  • آخرین بازدید : سه شنبه 12 فروردين 1399 (19:45) ب.ظ
سخن روز

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید