(گروه تولیدی آفاق مشرق زمین همگام با تولید و توزیع تجهیزات آبیاری تحت فشار ، اقدام به ارائه انواع  نهاده های کشاورزی  با نام   (اگری پاور)  نموده است .****************  محصول جدید گروه تولیدی آفاق مشرق زمین (تولید انواع شیرآلات مخصوص آبیاری قطره ای     <

آفتاب گردان


آفتابگردان

نام علمی : Helianthus annus L
آفتابگردان از گیاهان بومی نواحی مرکزی قاره آمریکاست.از دانه آن بعنوان آجیل استفاده شده و همچنین با تشکیل شرکت سهامی توسعه کشت دانه های روغنی و وارد کردن ارقام خارجی پرروغن در سال 1347 نسبت به کشت آفتابگردان جهت روغن کشی از دانه آن تلاش بعمل آمده است

خصوصیات گیاهی :
 گیاهی است یکساله از تیره مرکبه ( کمپوزیته ) که بصورت بوته ای استوار رشد میکند.طول دوره رشد بسته به رقم و کلیه عوامل محیطی از 90 تا 150 روز می باشد.تفاوت اصلی انواع اهلی با وحشی آن ، وجود طبق های بزرگتر و تعداد کمتری ساقه های جانبی در انواع اهلی است.آفتابگردان ریشه مستقیم و توسعه یافته دارد که پتانسیل نفوذ آن در خاک به 3 متر می رسد.
ساقه : طول ساقه بلند و خشن و تاردار و از 6 متر متغیر استو اما ارتفاع ساقه در بسیاری از ارقام کمتر از 3 متر است .
برگ : برگها بزرگ و قلبی شکل و تاردار آفتابگردان 20 تا 30 سانتیمتر طول داشته و بطور متناوب بروی ساقه قرار گرفته اند. برگها خورشید گرایی نشان میدهند.پهنک برگهایی که در معرض نور هستند با نور خورشید تغییر جهت داده و همواره به حالت تقریبا عمود بر اشعه آفتاب قرار میگیرد.

گل آذین : گل آذین آفتابگران طبق یا کپه ای است که روی آن تعداد زیادی گلهای کوچک بطور مارپیچ قرار گرفته اند. لقاح بدلیل اینکه پرچمها زودتر بلوغ می یابد غالبا از نوع دگرگشنی است .اما از آنجایی که ناسازگاریهای ژنتیکی وجود ندارد ، گلهای هر طبق میتوانند با یکدیگر لقاح کنند. قطر هر طبق در برخی از ارقام اصلاح شده به بیش از 45 سانتیمتر میرسد و تا زمان تکمیل گرده افشانی اکثر گلها خورشید گرایی نشان میدهند.

میوه : از نوع فندقه که همان دانه مترادف شده است.طول دانه معمولا 10 تا 15 mm است. وزن هزاردانه از 50 تا 150 متغیر است.رنگ دانه از سفید تا سیاه یا خاکستری خط ار بسته به رقم متفاوت است .لپه ها حاوی مقدار زیادی روغن هستند.درصد روغن به ضخامت و وزن پوسته بستگی زیادی دارد یعنی هرچه درصد وزنی پوسته کمتر باشد ، درصد روغن بیشتر خواهد شد. درصد روغن در ارقام اصلاح شده 40 تا 50 درصد میرسد.

سازگاری : آفتابگردان نسبت به طول روز بی تفاوت است ولی به نور کافی نیاز دارد. آفتابگردان گیاهیست گرمادوست و اگر دما بین 10 تا 30 درجه باشد، رشد مطلوبی خواهد داشت.مقاومت آفتابگردان نسبت به سرما بیشتر از ذرت است.آفتابگردان به شوری خاک نیز نسبتا مقام است.در محدوده ای از اسیدیته خنثی رشد خوبی دارد.

ارقام : سطح زیر کشت در ایران رکورد و وینمیگ (8931) میباشد + زاریا، لوچ، ان اس پی 317، ارما ویروسکی(3497)،چرنینکا.
تناوب زراعی : مشابه ذرت است.معمولا بعد از بقولات بعنوان اولین یا دومین محصول وجینی کاشته میشود. آفتابگردان را نبایستی با فاصله زمانی کمتر از 4 سال در همان قطعه زمین کاشت . در صورت وجود و گسترش بیماریهای ریشه ای ، نبایستی آفتابگردان را با گیاهانی مانند نخود ، چغندرقند و سیب زمینی که بیماریهای ریشه ای مشابه دارند در تناوب قرار داد. تناوب مثل : علوفه چندساله - پنبه – آفتابگردان – گندم – جو – آیش .

تهیه زمین : مشابه ذرت است. بقایای سال گذشته را تا اوایل پاییز با شخم زیر خاک کرده و زمین را بحال خود رها کرده و اگر مواد آلی کم داشت ، کود را قبل از شخم پاییزه به زمین میدهیم، سپس با دیسک عمیق با خاک مخلوط میکنیم.در اواخر زمستان زمین را با خرد کردن کلوخه ها با دیسک و تسطیح زمین پیش میبریم.کود شیمیایی پس از تسطیح روی زمین پاشیده و توسط کولتیواتور یا دیسک با خاک مخلوط میشود.

کود شیمیایی : 60 تا 120 کیلو در هکتار ازت و فسفر . خاکهای شنی و اسیدی ممکن است به حدود 50 تا 100 کیلو پتاس نیاز داشته باشند. در صورتی که کود بصورت نواری در خاک قرار گیرد بایستی 8 سانتیمتر در زیر بذر و 5 سانتیمتر در سمت قرار گیرد. معمولا ثلث یا نصف کود ازته را قبل از کاشت و بقیه همراه با آخرین وجین مکانیزه به خاک اضافه و بلافاصله آبیاری میکنند.

تاریخ کاشت : حرارت لازم برای جوانه زدن 8 تا 10 درجه سانتیگراد در خاک است.
عوامل موثر در تعیین تاریخ کاشت : طول فصل مورد نیاز رقم ریال زمان وقوع اولین سرمای کشنده در پاییز ، برخورد دوران گرده افشانی با فعالیت حشرات و فرار دوران گرده افشانی و اوایل دانه بندی از گرمای شدید تابستان .

روش کاشت : آفتابگردان در دیم بروی بستر مسطح یا داخل جوی کم عمق کاشته و تحت شرایط آبیاری روی پشته کشت میشود. عمق بذر روی پشته 5 تا 7 سانت و ردی بستر مسطح 3 تا 5 سانت . فاصله ردیف کاشت 70 تا 90 سانت و فاصله بین بوته ها 15 تا 30 سانت مناسب است. تراکم 4 تا 8 بوته در مترمربع .

میزان بذر : در کشت ردیفی 5 تا 10 کیلو در هکتار و در کشت دستپاش 15 تا 20 کیلو در هکتار است .

آبیاری : حساسیت به کم آبی از زمان تشکیل جوانه تا هنگام رنگ گیری کامل دانه ها زیاد است . آبیاری زمان صورت بگیرد که پتانسیل آب در خاک به حدود5/0 -  اتمسفر رسیده و یا بیش از 50درصد رطوبت قابل استفادهاز عمق 20 تا 30 سانتیمتری خاک دارای بافت متوسط خارج نگردیده باشد.

کنترل علفهای هرز : اگر علف هرز در موقع سبز شدن محصول مشاهده شود از دندانه سبک انگشتی یا چنگک دار و برای ترمیم خسارت به گیاهچه ، تراکم اولیه را بیشتر میگیرند.

کنترل با علفکش : قبل کاشت : تریفلورالین که قبل از پشته بندی روی خاگک پاشیده میشودو با دیسک با خاک مخلوط میشود.

آفات و امراض : مهمترین آفت اختصاصی آفتابگردان در ایران  پروانه دانه خوار با نام علمی ( Homoeosoma nebulella  ). لارو این پروانه شکری رنگ و سر قهوه ای  و از برگ و سپس گل و سپس دانه تغذیه میکند . بخاطر ارتفاع زیاد و مشکل سمپاشی و انحراف طبقها بخاطر سمپاشی با هواپیما بهترین روش مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است. آفات دیگر در ایران : شب پره زمستانی ، سوسک گرده خوار، پروانه کارادرینا .

بیماریها : مهمترین سفیدک داخلی و زنگ آفتابگردان . عامل سفیدک داخلی قارچی به نام ( Plasmopora helianthi ) که بوسیله خاک و بذر آلوده انتقال و از طریق ریشه نباتات سرایت و به حال سیستمیک در میآید.

روش مبارزه : استفاده ار بذور غیرآلوده و ضدعفونی کردن بذر با سموم قارچ کش گرانوزان یا مرکوران به میزان 2 لیتر در هکتار ، تناوب ، سوزاندن بقایای گیاهی آلوده ، کشت ارقام مقاوم به این بیماری .عامل بیماری زنگ آفتابگردان قارچی به نام (  Pucinia helianthi ) .رشد و نمو این قارچ باعث پیدایش لکه های برجسته و پراکنده ای برنگ قهوه ای در پشت برگها میگردد که نهایتا منجر به زرد شدن و ریزش برگها میشود. مهمترین راه مبارزه استفاده از ارقام مقاوم است. استفاده از گل گوگرد یا ترکیبات قارچ کش دیگر در صورن اقتصادی بودن موثر است.

بیماریهای دیگر: بوته میری ، پوسیدگی طبق آفتابگردان ، پوسیدگی طوقه آفتابگردان و ... .
 

برداشت : قسمت اعظم تجمع وزن دانه ها طی 2 تا 3 هفته آخر دوره رسیدگی انجام میشود. در طی این زمان وزن خشک دانه ها 50 تا 100 درصد افزایش می یابد. بطور کلی برداشت موقعی انجام میشود که پشت طبق برنگ زرد و نایل به قهوه ای در آمده و برگک های کناری طبق قهوه ای شده باشد.برداشت ارقام کوتاه و نیمه کوتاه پرطبق با کمباین صورت میگیرد . برگزدایی قبل برداشت برای سهولت برداشت با علفکش گراماکسون . ارقام پا بلند و تک طبق با دست برداشت میشود .

موارد استفاده : روغن گیری – مصرف آجیلی – دانه آفتابگردان برای مصرف طیور مناسب است. ارزش غذایی مشابه زیتون . هرچه دوران رسیدگی با هوای خنکتری روبرو شود ، بر میزان ارزش غذایی افزوده میشود.

ضریب یدی 120 تا 135  = در گروه روغنهای نیمه خشک شونده قرار دارد.

روغن آفتابگردان : تهیه صابون ، رنگهای پرکیفیت و لوازم آرایشی .

کنجاله آفتابگردان : دارای 35 درصد پروتئین میباشد و بعنوان مکمل پروتئین در جیره دام و طیور مصرف میشود.

برگ : ارزش غذایی دارند ولی ساقه لیگنین دار بوده و ارزش غذایی کمی دارد.

بقایای طبق : بعنوان بستر مرغ قابل استفاده است .

ساقه : فیبر زیادی داشته و در صنعت کاغذسازی و تهیه سلولز مصرف دارد. ساقه از نظر ازت و کلسیم و فسفر غنی و اضافه کردن آن به خاک موجب افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک میشود.

استخراج روغن : بوسیله فشردن یا حلال ، از میوه یا دانه خارج میشود
http://www.funsara.com
 
بازدید : 2428 14 مرداد 1392 ساعت 12:00 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
محصولات تولیدی جدید

شیر انشعاب 16 * 20 م.م

دریپر روی خط 4 یا 8 لیتری

دریپر بهاره

شیر انشعاب تیپ واشر خور 18 م.م

شیر انشعاب 16 * 16 م.م

واشر سفید 16 و 18 م.م

دریپر طرح سه راهی 8 نازله

شیر انشعاب تیپ * 16 م.م

واشر مشکی 16 و 18 م.م

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 823058
  • بازدید امروز : 529
  • بازدید دیروز : 819
  • بازدید این ماه : 22068
  • آخرین بازدید : سه شنبه 12 فروردين 1399 (20:26) ب.ظ
سخن روز

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است ( جان اولیور هانیز )